img
Junkers
Viadrus
Atmos
Benekov
Imergas
Brötje
Viessmann
 
 


 

 

 

   
 

Tepelné čerpadlo odebírá z přírody energii o nízké teplotě a "přečerpává" ji na vyšší teplotu, z toho je zřejmé , že zdrojem tepla je obvykle vzduch nebo země. Takovýmto zdrojem energie můžete vytápět dům, ohřívat teplou vodu pro domácnost nebo bazén. Spotřeba elektrické energie je výrazně nižší než dodané získané teplo.


návrh řešení ohřevu topení a TV pomocí tepel. čerpadla

montáž a servis tepelných čerpadel


Jak tepelné čerpadlo pracuje


Princip práce je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.
Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20°C, může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze země i při tak extrémně nízkých teplotách.
Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Odkud získává energii
Vzduch je v našich podmínkách nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla, nevyžadující vrty ani zemní práce.
Pro získávání tepla ze země se musí provést hluboké vrty nebo položit povrchový zemní kolektor cca. 1,2 m pod povrch země. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, protože země má stabilní teplotu.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit
Tradiční zdroj tepla (kotel) se volí o výkonu odpovídajícím tepelné ztrátě domu nebo vyšším. Protože je investice do výkonnějšího tepelného čerpadla velká, jeho výkon se volí nižší. V extrémně chladných dnech pomáhají tepelnému čerpadlu pokrýt potřebu tepla tradiční zdroje tepla - elektřina, plyn, tuhá paliva apod. Vzhledem k malému počtu velmi chladných dnů je zvýšení nákladů na provoz tradičního zdroje tepla malé, ale ušetřená investice je velká. Doporučujeme tepelné čerpadlo o výkonu cca 70% tepelné ztráty domu, které pokryje až 95 % celoroční potřeby tepla.

 
   
     

 

 

 
individuální Záruka
5 let jen u nás

Individuální řešení od nás - vycházíme vstříc všem zákazníkům s prodlouženou zárukou na naše produkty.